Квалификовани електронски сертификат


Повежи се са привредном комором Србије

Електронски сертификат је електронски документ који издаје Сертификационо тело. То је електронска потврда којом се потврђује веза између података за проверу електронског потписа и идентитета потписника. Електронски сертификат може да се схвати као дигитални идентификациони документ јер садржи податке о кориснику сертифката као и податке о његовом издаваоцу.

Квалификовани електронски сертификат (КЕС) садржи:

 • податке о кориснику сертификата (име и презиме, е-маил адреса)
 • јавни криптографски кључ (који је пар приватном криптографском кључу  који се користи за креирање квалификованог електронског потписа)
 • податке о издаваоцу сертификата (сертификационо тело)

Квалификовани електронски сертификат (КЕС)  се користи за:

 • квалификовано електронско потписивање е-докумената или е-маил-ова
 • аутентификацију корисника

Квалификовани електронски потпис:

 • ИМА ИСТО ПРАВНО ДЕЈСТВО КАО И СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИС И ПЕЧАТ
 • њиме се гарантује идентитет потписника, интегритет електронског  документа и онемогућава се накнадно порицање одговорности за  његов садржај
 • ТО НИЈЕ СКЕНИРАНИ СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИС

Најзначајнија поља примене електронског потписа јесу:

 • електронска управа (e-Government)
 • електронско банкарство (e-Banking)
 • електронска трговина (e-Commerce)

Сертификационо тело је правно лице које другим правним и физичким лицима пружа услуге издавања електронских сертификата, као и друге услуге повезане са овом делатношћу. У овом тренутку постоје четири регистрована Сертификациона тела у Републици Србији на чијим Wеб страницама се могу наћи процедуре за издавање електронских сертификата, као и неопходан софтвер за њихову употребу. Сертификационо тело Привредне коморе Србије је једно од та четири сертификациона тела.

Повежи се са привредном комором Србије

За продужење сертификата