Коморска документа


Правилник о наплати чланарине, расподели регионалним привредним коморама, односно привредној комори главног града, трошењу чланарине и стварању обавеза

Изјава о добровољном приступању у чланство ПКС(у складу са чланом 10. став 4.,5. и 6. Статута Привредне коморе Србије)

Статут Привредне коморе Србије

Закон о привредним коморама