Менаџмент


 

Ђорђе Божић

Председник Сремске Привредне коморе

 

Маил : djordje.bozic@komora.net

 

 

 

 


 

 

Владимир Влаовић

Генерални секретар
Секретар Удружења за аграр
Секретар Удружења за шумарство, дрвну индустрију, папир, целулозу и графичку индустрију

 

Маил : vladimir.vlaovic@komora.net

Телефон : 060/053-54-56

 

 


 

 

Стана Јевић

Самостални стручни сарадник
Секретар Савета за женско предузетништво Сремске привредне коморе
Секретар Одбора за привредни систем и економску политику

 

Маил : stana.jevic@komora.net

Телефон : 060/557-39-53

 

 


 

 

Александар Ђорђевић

Самостални стручни сарадник
Заједница општих удружења предузетника Сремске привредне коморе
Одбор за развој,иновације и заштиту животне средине

 

Маил : aleksandar.djordjevic@komora.net

Телефон : 060/053-55-31

 

 


 

 

Милош Ћуић

Самостални стручни сарадник
Секретар Удружења за хемијску и металску индустрију
Секретар Удружења за грађевинарство
Секретар Удружења осталих производних и услужних делатности
Одбор за економске односе са иностранством – лице задужено за контакт

 

Маил : milos.cuic@komora.net

Телефон : 060/557-39-55

 

 


 

Зорана Каралић

Самостални стручни сарадник
Секретеар Удружења за трговину,туризам,угоститељство,саобраћај и ИКТ

 

Маил : zorana.karalic@komora.net

Телефон : 060/557-39-57

 

 

 


 

 

Предраг Мујкић

Шеф рачуноводства
Секретеар Одбора за банкарство и осигурање

 

Маил : predrag.mujkic@komora.net

Телефон : 060/557-39-52


 
 
 
 

bilja

 

Биљана Миловановић Бакула

Референт

 

Маил : biljana.milovanovic@komora.net

Телефон : 060/557-39-54