О комори


Привредна комора Србије
Регионална привредна комора Сремског управног округа
22000 Сремска Митровица
Краља Петра I 4/II
тел: (+381 22) 610-778
фаx: (+381 22) 610-078
mailto: office@rpksrem.co.rs

Одељење Стара Пазова
Бранка Радичевића 3
тел: (+381 22) 315-770

Сремска Митровица мапа

Стара Пазова мапа

КО

Привредна комора Србије – РПК Сремска Митровица, као интересна асоцијација привреде Срема, представља место окупљања и договарања привредника.

ГДЕ

Обухвата Сремски округ површине 3.500 км2, 310.000 становика, са општинама: Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Сремска Митровца, Стара Пазова и Шид.

ШТА

Делатност Коморе:

 •     заступање интереса чланица пред државним органима
 •     организовање активности у области извоза и увоза
 •     унапређење квалитета рада и пословања
 •     маркетиншка истраживања
 •     подстицање истраживања, иновација и развоја
 •     пословно информисање
 •     неговање добрих пословних обичаја и морала

 

С КИМ

Представници предузећа, изабрани на период од четири годне, чине органе Коморе. Основни критеријуми за избор су територијални, грански, учешће у друштвеном производу и својински. Органи Коморе су:

  •     Скупштина од 29 чланова, највиши орган Коморе
  •     Управни одбор са 11 чланова, управља Комором
  •     Надзорни одбор од 5 чланова
  •     Председник Коморе
  •     Секретар Коморе

КАКО

Основни облици организовања и рада у Комори су Удружења, постављена по гранском принципу.
Свако удружење и Заједница имају Одбор од 9 до 15 чланова, кога чине представници предузећа тих делатности.

ЈОШ

Рад коморе подржава стручна служба од десет високообразованих радника.