О комори


Привредна комора Србије
Регионална привредна комора Сремског управног округа
22000 Сремска Митровица
Краља Петра I 4/II
тел: (+381 22) 610-778
фаx: (+381 22) 610-078
mailto: office@rpksrem.co.rs

Одељење Стара Пазова
Бранка Радичевића 3
тел: (+381 22) 315-770

Сремска Митровица мапа

Стара Пазова мапа

КО

Привредна комора Србије – РПК Сремска Митровица, као интересна асоцијација привреде Срема, представља место окупљања и договарања привредника.

ГДЕ

Обухвата Сремски округ површине 3.500 км2, 310.000 становика, са општинама: Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Сремска Митровца, Стара Пазова и Шид.

ШТА

Делатност Коморе:

  •     заступање интереса чланица пред државним органима
  •     организовање активности у области извоза и увоза
  •     унапређење квалитета рада и пословања
  •     маркетиншка истраживања
  •     подстицање истраживања, иновација и развоја
  •     пословно информисање
  •     неговање добрих пословних обичаја и морала