КОНТАКТ


Привредна комора Србије
Регионална привредна комора Сремског управног округа
22000 Сремска Митровица
Краља Петра I 4/II
тел: (+381 22) 610-778
фаx: (+381 22) 610-078
mailto: office@rpksrem.co.rs

Одељење Стара Пазова
Бранка Радичевића 3тел: (+381 22) 315-770

Сремска Митровица мапа

Стара Пазова мапа