REŠAVANjE FINANSIJSKIH TEŠKOĆA UZ SPORAZUMNO FINANSIJSKO RESTUKTURIRANjE


Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava je sporazumno restrukturiranje korporativnih dugova, odnosno redefinisanje dužničko-poverilačkih odnosa između privrednog društva u finansijskim teškoćama i njegovih poverilaca, prvenstveno banaka.

Cilj sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava je blagovremeno prepoznavanje i rešavanje finansijskih poteškoća i stvaranje uslova za nastavak poslovanja dužnika. Ovom postupku se pristupa ako poverioci procene da je opstanak i oporavak privrednog društva u finansijskim teškoćama ekonomski opravdan i izvodljiv, odnosno da će društvo moći da nastavi da održivo posluje na duži rok, i da će poverioci moći da ostvare namirenje svojih potraživanja.

KORACI:

Privredno društvo ili poverioci, i to najmanje dve domaće ili strane banke na strani poverilaca, podnose zahtev Privrednoj komori Srbije radi institucionalnog posredovanja u sporazumnom finansijskom restrukturiranju
Privredna komora Srbije organizuje postupak institucionalnog posredovanja
Strane u postupku zaključuju Ugovor o moratorijumu dugovanja
Strane u postupku pregovaraju o redefinisanju dužničko-poverilačkih odnosa, uz institucionalnu podršku Privredne komore Srbije
Strane u postupku zaključuju Ugovor o sporazumnom finansijskom restrukturiranju, koji sadrži mere kojima se to restrukturiranje sprovodi
Strane u postupku sprovode mere finansijskog restrukturiranja i koriste propisane podsticaje (kontinuitet založnog prava, procesnopravni i materijalnopravni poreski podsticaji i podsticaji Narodne banke Srbije)
Privredno društvo, nad kojim je uspešno sprovedeno finansijsko restrukturiranje, nastavlja da održivo posluje.

KONTAKT:

Centar za usluge i posredovanje

Tel: 011 33 00 997

e-mail: posredovanje@pks.rs