Инвестиције у Срему


Све инвестиције у Срему по општинама

Ириг

Сремска Митровица

Шид

Пећинци

Инђија

Стара Пазова

Рума


Браунфилд и остале инвестиционе локације у Срему

Инђија

Пећинци

Рума

Шид

Сремска Митровица

Стара Пазова


 

Упитник за базу инвестиционих локација у Срему

Важно обавештење

 Подаци су из 2008 године. За новије податке погледајте сајтове општина