Geografija


Srem se nalazi u severozapadnom delu Srbije, na jugozapadu Vojvodine, omeđen rekama Dunavom i Savom, zauzima površinu od 3.486 km2.Celo područje je plodna ravnica, na čijem se severu uz Dunav, proteže pitoma planina Fruška Gora, čiji je vrh visok 539 metara. Na obroncima te planine velike površine su pod vinogradima i voćnacima.

 

 

 

Vodena bogatstva čine reke Dunav, Sava i Bosut, Obredska bara i Bara Zasavica, desetak veštackih jezera na padinama Fruške Gore i dvanajest potika. Ispod Srema, Mačve i Semberije, na dubini od 200-700 metara, nalazi se veliko podzemno more, sa čistom pitkom vodom.Obradive površine   iznose  229.195 ha, a površine šuma   41.697  ha, sa  nadaleko poznatim hrastom, zatim bukvom, jasenom,  lipom i drugim vrstama.U ravničarskom delu Srema intenzivna je ratarska, povrtarska i stočarska proizvodnja, a u fruškogorskom delu voćarsko-vinogradarska proizvodnja.Sremski okrug, smešten  u neposrednoj  blizini glavnog grada Republike Srbije,Beograda, karakteriše  veoma dobra  saobraćajna povezanost   sa bližim i daljim okruženjem.Magistralni  i regionalni  putni pravci (među njima  i dva autoputa: Beograd – Zagreb i Beograd – Novi Sad) u dužini preko  600 km  presecaju  područje   Sremskog okruga  i povezuju  ga sa okolinom. Bogata mreža  lokalnih puteva  dužine preko  500 km  dobro povezuje međusobno sva naselja na području Sremskog okruga.Dva  veoma važna  magistralna  železnička pravca: Beograd – Zagreb i Beograd – Novi  Sad povezuju  područje  Sremskog okruga  ovim vidom prevoza sa okolinom i Evropom.Područje  Sremskog okruga  smešteno  je između  dve  međunarodne  plovne reke  Save  i Dunava, što pruža  mogućnost  da se preko  luka  u Sremskoj Mitrovici, kao i Novom Sadu  i Beogradu (koje su u  neposrednoj blizini) veoma dobro  saobraćajno poveže  sa ostalim  područjima.Međunarodna vazdušna luka, aerodrom  „Nikola Tesla“ u Surčinu nalazi u neposrednoj  je blizini  područja  Sremskog  okruga  tako da je  lako dostupna  naseljima ovog područja  u cilju povezivanja sa područjima  u zemlji i inostranstvu.Sporstki aerodrom Veliki Radinci raspolaže pistom za sportsko-turističko letenje na koju mogu da sleću jednomotorni i dvomotorni avioni.Klub raspolaže sportskim avionima i motornim zmajem i vrši usluge u panoramskom letenju i obuci u skakanju padobranom.

 

Stanovništvo

Sremski okrug se proteže na površini od 3.486 km2. Na ovom području živi 335.901  stanovnika (prema popisu 2002. godine), odnosno  16,53 % od ukupnog stanovništva AP Vojvodine, a   4,48  % od ukupnog stanovništva Republike Srbije.Prema  procenjenim podacima od 30.06.2007. godine u Sremskom okrugu živi 331.866 stanovnika, od toga   u opštini Sremska Mitrovica  25,07% stanovnika, u Staroj Pazovi 21,67%, u Rumi 17,39%, u Inđiji 14,75%, u Šidu 10,98%, u Pećincima 6,65% i u Irigu 3,49%.

Tabela  1. Površina    i     broj stanovnika u Sremskom okrugu

 

Opština

Površina km2 Broj

naselja

Broj stanovnika prema popisu 2002.g. Broj stanovnika prema popisu 2011.g.
Inđija 385 11 49609 47433
Irig 230 12 12329 10866
Pećinci 489 15 21506 19720
Ruma 582 17 60006 54339
Sremska Mitrovica 762 26 85902 79940
Stara Pazova 350 9 67576 65792
Šid 687 19 38973 34188
Sremski okrug 3485 109 335901 312278

Tabela 2. Uporedni pregled broja stanovnika po popisima 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 i 2011. godine

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011
REPUBLIKA SRBIJA 6527583 6978119 7641962 8446726 9313686 7822795 7498001 7186862
Region Vojvodine 1640599 1698640 1854971 1952560 2034782 2013889 2031992 1931809
Sremska oblast 209943 223642 260226 285474 306085 309981 335901 312278
Gradska 55893 62092 80758 107419 125096 130064 141260 135635
Ostala 154050 161550 179468 178055 180989 179917 194641 176643
Inđija 27600 29287 36484 40530 44151 44185 49609 47433
Irig 13839 14056 14709 13678 12413 11696 12329 10866
Pećinci 18800 18567 19289 18490 19284 20077 21506 19720
Ruma 37622 40742 47671 52156 55083 55087 60006 54339
Sremska Mitrovica 49017 52959 63634 78391 85129 85328 85902 79940
Stara Pazova 30547 33352 41036 43477 52566 57291 67576 65792
Šid 32518 34679 37403 38752 37459 36317 38973 34188

Podaci popisa od 1948. do 1981. godine odnose se na čitavu teritoriju Republike Srbije, dok popisi 1991, 2002.i 2011. godine ne sadrže podatke za AP Kosovo i Metohija.

Tabela 3. Starosna struktura stanovništva u Sremskom okrugu, popis 2011. godine

Godine starosti Broj stanovnika
0 – 19 76165 19,71%
20 – 39 88741 26,30%
40 – 59 98600 30,31%
60 + 68630 23,68%
Ukupno 312278 100,00%