Географија


Срем се налази у северозападном делу Србије, на југозападу Војводине, омеђен рекама Дунавом и Савом, заузима површину од 3.486 км2.Цело подручје је плодна равница, на чијем се северу уз Дунав, протеже питома планина Фрушка Гора, чији је врх висок 539 метара. На обронцима те планине велике површине су под виноградима и воћнацима.

 

 

 

Водена богатства чине реке Дунав, Сава и Босут, Обредска бара и Бара Засавица, десетак вештацких језера на падинама Фрушке Горе и дванајест потика. Испод Срема, Мачве и Семберије, на дубини од 200-700 метара, налази се велико подземно море, са чистом питком водом.Обрадиве површине   износе  229.195 ха, а површине шума   41.697  ха, са  надалеко познатим храстом, затим буквом, јасеном,  липом и другим врстама.У равничарском делу Срема интензивна је ратарска, повртарска и сточарска производња, а у фрушкогорском делу воћарско-виноградарска производња.Сремски округ, смештен  у непосредној  близини главног града Републике Србије,Београда, карактерише  веома добра  саобраћајна повезаност   са ближим и даљим окружењем.Магистрални  и регионални  путни правци (међу њима  и два аутопута: Београд – Загреб и Београд – Нови Сад) у дужини преко  600 км  пресецају  подручје   Сремског округа  и повезују  га са околином. Богата мрежа  локалних путева  дужине преко  500 км  добро повезује међусобно сва насеља на подручју Сремског округа.Два  веома важна  магистрална  железничка правца: Београд – Загреб и Београд – Нови  Сад повезују  подручје  Сремског округа  овим видом превоза са околином и Европом.Подручје  Сремског округа  смештено  је између  две  међународне  пловне реке  Саве  и Дунава, што пружа  могућност  да се преко  лука  у Сремској Митровици, као и Новом Саду  и Београду (које су у  непосредној близини) веома добро  саобраћајно повеже  са осталим  подручјима.Међународна ваздушна лука, аеродром  „Никола Тесла“ у Сурчину налази у непосредној  је близини  подручја  Сремског  округа  тако да је  лако доступна  насељима овог подручја  у циљу повезивања са подручјима  у земљи и иностранству.Спорстки аеродром Велики Радинци располаже пистом за спортско-туристичко летење на коју могу да слећу једномоторни и двомоторни авиони.Клуб располаже спортским авионима и моторним змајем и врши услуге у панорамском летењу и обуци у скакању падобраном.

 

Становништво

Сремски округ се протеже на површини од 3.486 км2. На овом подручју живи 335.901  становника (према попису 2002. године), односно  16,53 % од укупног становништва АП Војводине, а   4,48  % од укупног становништва Републике Србије.Према  процењеним подацима од 30.06.2007. године у Сремском округу живи 331.866 становника, од тога   у општини Сремска Митровица  25,07% становника, у Старој Пазови 21,67%, у Руми 17,39%, у Инђији 14,75%, у Шиду 10,98%, у Пећинцима 6,65% и у Иригу 3,49%.

Табела  1. Површина    и     број становника у Сремском округу

 

Општина

Површина км2 Број

насеља

Број становника према попису 2002.г. Број становника према попису 2011.г.
Инђија 385 11 49609 47433
Ириг 230 12 12329 10866
Пећинци 489 15 21506 19720
Рума 582 17 60006 54339
Сремска Митровица 762 26 85902 79940
Стара Пазова 350 9 67576 65792
Шид 687 19 38973 34188
Сремски округ 3485 109 335901 312278

Табела 2. Упоредни преглед броја становника по пописима 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 и 2011. године

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 6527583 6978119 7641962 8446726 9313686 7822795 7498001 7186862
Регион Војводине 1640599 1698640 1854971 1952560 2034782 2013889 2031992 1931809
Сремска област 209943 223642 260226 285474 306085 309981 335901 312278
Градска 55893 62092 80758 107419 125096 130064 141260 135635
Остала 154050 161550 179468 178055 180989 179917 194641 176643
Инђија 27600 29287 36484 40530 44151 44185 49609 47433
Ириг 13839 14056 14709 13678 12413 11696 12329 10866
Пећинци 18800 18567 19289 18490 19284 20077 21506 19720
Рума 37622 40742 47671 52156 55083 55087 60006 54339
Сремска Митровица 49017 52959 63634 78391 85129 85328 85902 79940
Стара Пазова 30547 33352 41036 43477 52566 57291 67576 65792
Шид 32518 34679 37403 38752 37459 36317 38973 34188

Подаци пописа од 1948. до 1981. године односе се на читаву територију Републике Србије, док пописи 1991, 2002.и 2011. године не садрже податке за АП Косово и Метохија.

Табела 3. Старосна структура становништва у Сремском округу, попис 2011. године

Године старости Број становника
0 – 19 76165 19,71%
20 – 39 88741 26,30%
40 – 59 98600 30,31%
60 + 68630 23,68%
Укупно 312278 100,00%