Istorija


Tragovi života na ovom području dosežu do pre sedam hiljada godina. Najstarija plemena su bila Amantini, a kasnije Kelti. O prvim tragovima života na ovim prostorima govore nalazišta Gomolava kod Hrtkovaca, Gradina na Bosutu, Stari Slankamen, stari grad Kupinik i druga.

Poseban pečat istoriji ovoga podneblja daje prošlost Sremske Mitrovice, kao najstarijeg grada.Sadašnji grad je izgrađen na temeljima jedne od prestonica Rimskog carstva – Sirmiuma, koji je spadao u najveće gradove tadašnjeg sveta i na vrhuncu svoje moći imao preko 100.000 žitelja. U njemu su stolovali carevi Marko Aurelije, Trajan, Prob i drugi. Imao je carsku palatu, kovnicu oružja i novca, hipodrom i više mostova preko Save.Grad je opustošen i spaljen od strane Avara 582. godine.

Menjali su se gospodari, gradili i rušili grad, da bi ga Turci osvojili 1458. i tu ostali do 1718. godine. Posle toga je ušao u sastav Austrougarske monarhije, da bi 1918. godine u sklopu Vojvodine ušao u sastav Jugoslavije.

Naročita svedočanstva istorije iz 15. i 16. veka čine fruškogorski manastiri, objekti izuzetno lepe arhitekture i velike istorijske i umetničke vrednosti. Među njima su najpoznatiji: Hopovo, Krušedol, Šišatovac i drugi.

Za vreme austrougarske vlasti, naročito u vreme Vojne granice, celo područje je počelo da dobija evropsku arhitekturu, vojna nadleštva, savremene trgovačke i privatne kuće.

Iz novije istorije značajan je spomenički kompleks Sremski front.
Festivali, izlozbe, pesnicki susreti i druge manifestacije održavaju se danas u mnogim mestima u Sremu i predstavljaju njegovu kulturnu baštinu.