Privreda


Industrija

Metaloprerađivačka industrija i brodogradnja

U strukturi privrede razvijena je metaloprerađivačka industirja koju čine: saobraćajna sredstva, poljoprivredna i građevinska mehanizacija, servo uređaji, hidraulika, ventili za motore, točkovi, butan boce, kotlovi, bojleri, oprema za procesnu industriju, oprema za silose i železnicu, ekseri, vijci i druga metalna oprema. Ovi proizvodi se pored zadovoljenja domaćeg tržišta izvoze u evropske zemlje.

Pored ovih proizvoda grade se i najsavremeniji rečni brodovi u svetu. Do sada je izgrađeno preko 300 brodova za tržišta Evrope, Azije i Amerike

Prerada hemijskih proizvoda

U našem okrugu postoji: proizvodnja i prerada gume, plastičnih cevi i ambalaže i boja i lakova, čiji kapaciteti prevazilaze domaće potrebe i predstavljaju značajan izvozni potencijal.

Pored toga proizvode se i razna hemijska sredstva za higijenu u industriji i širokoj potrošnji, kao i proizvodnja gumenih zaptivaka za automobilsku industriju čiji se veći deo isporučuje na strana tržišta.

Koža, obuća i tekstil

U okviru prerađivačke industrije značajno mesto zauzima prerada sirove kože, proizvodnja obuće, galanterije, konfekcije, trikotaže i opreme za zaštitu na radu. Ova proizvodnja ima velike kapacitete i po tradiciji su izvoznici na strana tržišta. Treba istaći da je razvijena i domaća radinost, proizvodnja tepiha, tapiserija i zavesa, koji se dobrim delom izvoze.

Prehrambena industrija

Na bogatoj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, razvila se i snažna prehrambena industrija.Ove fabrike su sposobne za finalizaciju proizvoda po visokim standardima, koji su namenjeni domaćem tržištu i izvozu.Suhomesnati proizvodi,testenine, šecer, jestivo ulje, prerađevine od kukuruza, smrznuto i marinirano povrće, voćne kaše, rakija i vino, meso i mesne prerađevine, mlečni proizvodi su osnovni proizvodi prehrambene industrije.

sunkasl

Poljoprivreda

Obradive površine Sremskog okruga čine 229.195 hektara. U tome su oranice i bašte 213.715, voćnjaci 5.153, vinogradi 1.172 i livade i pašnjaci 7.409 hektara.
Oko 50 % površine su kvalitetna zemljišta tipa černozem.

b

 

Na obradivom zemljištu od 229.195 hektara privređuje 29.313 gazdinstava, sa prosečnom veličinom poseda od 7,82 hektara. 34 % gazdinstava su sa obradivom površinom do jedan hektar.

Oko 72 % obradivog zemljišta zauzimaju žitarice, a oko 20 % industrijsko bilje.Proizvodnja je zasnovana na modernoj tehnologiji, sa upotrebom savremene mehanizacije i hemizacije i sa malim učešćem živog rada.To omogućava postizanje visokih, pa i vrhunskih prinosa.Povoljni uslovi omogućavaju proizvodnju kvalitetnog voća i grožđa, poznata su izvanredna fruškogorska vina.
Stočarstvo čini, pre svega, veoma razvijeno svinjogojstvo. Od ostalih vrsta stoke, ima goveda, ovaca i živine. Svinjsko i goveđe meso, sveže i prerađeno, je izvanrednog kvaliteta i zadovoljava i najprobirljivije kupce na domacem i svetskom tržištu.

 

Vrsta stoke

 

Broj grla

 

Svinje 327.953
Goveda 36.840
Ovce 41.895
Koze 10.617
Kokoši 1.168.562
Ostala živina 47.525
Konji 984
Košnice pčela 21.559

 

 

 

Šumarstvo i prerada drveta

Regija Srema raspolaže bogatstvom šuma, a naročito hrastom, koji je po kvalitetu poznat u svetu. Tu je vekovna tradicija u proizvodnji i negovanju drveta. Zbog toga nije čudo što je prerada drveta jedna od najstarijih idustrija u Sremu. Ona je i danas veoma razvijena. Proizvodi se rezana građa, parket, furnir i ploče i izvoze u sve evropske zemlje. Pored primarne prerade veoma je razvijena proizvodnja klasičnog i stilskog nameštaja, drvne galanterije i opremanja objekata, po čemu su preduzeća poznata u Evropi.

trupci

 

Građevinarstvo

U Sremskom okrugu su prisutni kapaciteti za proizvodnju građevinskog materijala i građevinska operativa. Proizvodi se: cigla i drugi građevinski materijala i vrši se eksploatacija šljunka i peska. Građevinska operativa se bavi niskogradnjom, visokogradnjom, kao i specijalizovanim građevinsko-zanatskim radovima.

Saobraćaj i veze

Sremski okrug, smešten  u neposrednoj  blizini glavnog grada Republike Srbije, karakteriše  veoma dobra  saobraćajna povezanost sa bližim i daljim okruženjem. Magistralni  i regionalni  putni pravci (među njima  i dva autoputa: Beograd – Zagreb i Beograd – Novi Sad) u dužini preko  600 km  presecaju  područje   Sremskog  okruga  i povezuju  ga sa okolinom. Bogata mreža  lokalnih puteva  dužine preko  500 km  dobro povezuje međusobno sva naselja na području Sremskog okruga.

Dva  veoma važna  magistralna  železnička pravca: Beograd – Zagreb i Beograd – Novi  Sad povezuju  područje  Sremskog okruga  ovim vidom prevoza sa okolinom i Evropom.

Područje  Sremskog okruga  smešteno  je između  dve  međunarodne  plovne reke  Save  i Dunava što pruža  mogućnost  da se preko  luka  u Sremskoj Mitrovici, veoma dobro  saobraćajno  poveže  sa ostalim  područjima.

Međunarodna vazdušna luka, aerodrom  „Nikola Tesla“ u Surčinu nalazi u neposrednoj  je blizini  područja  Sremskog  okruga  tako da je  lako dostupna   naseljima ovog područja  u cilju povezivanja sa gradovima u zemlji i inostranstvu.

Trgovina i ugostiteljstvo

U sremskom okrugu postoji veliki broj trgovinskih preduzeća i radnji, opšteg i specijalizovanog tipa. Ova preduzeća raspolažu savremeno opremljenim maloprodajnim objektima i velikim i modernim skladišnim prostorima. Trgovinska preduzeća čine 33% ukupnog broja preduzeća u Sremu.
Pored ekonomskog, svakako, se mora pomenuti i bogat kulturno umetnički potencijal regiona. Fruškogorski manastiri, izuzetne istorijske i umetničke vrednosti regiona, pozorišni, muzički i besednički festivali, brojne manifestacije su samo deo kulturne baštine Srema.

Zanatstvo

Zanatstvo ima dugu i bogatu tradiciju. Učešće zanatstva u društvenom proizvodu iznosi oko 4%. Zanatske radnje su ostvarile 81% društvenog proizvoda u oblasti zanatstva, a ostatak su ostvarila zanatska preduzeća. Zanatstvo je najrazvijenije u opštini Stara Pazova. Učešce zanatstva staropazovačke opštine u društvenom proizvodu zanatstva Sremskog okruga iznosi oko 36%. U ovoj opštini je najrazvijenije privatno preduzetništvo, jer su blizina industrijskih centara: Beograda i Novog Sada, dobre drumske i železnicke komunikacije sa njima, stvorile uslove za rad i razvoj najveceg broja zanatskih radnji. Oko 10% od ukupnog broja zaposlenih u regiji radi u zanatstvu.