Привреда


Индустрија

Металопрерађивачка индустрија и бродоградња

У структури привреде развијена је металопрерађивачка индустирја коју чине: саобраћајна средства, пољопривредна и грађевинска механизација, серво уређаји, хидраулика, вентили за моторе, точкови, бутан боце, котлови, бојлери, опрема за процесну индустрију, опрема за силосе и железницу, ексери, вијци и друга метална опрема. Ови производи се поред задовољења домаћег тржишта извозе у европске земље.

Поред ових производа граде се и најсавременији речни бродови у свету. До сада је изграђено преко 300 бродова за тржишта Европе, Азије и Америке

Прерада хемијских производа

У нашем округу постоји: производња и прерада гуме, пластичних цеви и амбалаже и боја и лакова, чији капацитети превазилазе домаће потребе и представљају значајан извозни потенцијал.

Поред тога производе се и разна хемијска средства за хигијену у индустрији и широкој потрошњи, као и производња гумених заптивака за аутомобилску индустрију чији се већи део испоручује на страна тржишта.

Кожа, обућа и текстил

У оквиру прерађивачке индустрије значајно место заузима прерада сирове коже, производња обуће, галантерије, конфекције, трикотаже и опреме за заштиту на раду. Ова производња има велике капацитете и по традицији су извозници на страна тржишта. Треба истаћи да је развијена и домаћа радиност, производња тепиха, таписерија и завеса, који се добрим делом извозе.

Прехрамбена индустрија

На богатој примарној пољопривредној производњи, развила се и снажна прехрамбена индустрија.Ове фабрике су способне за финализацију производа по високим стандардима, који су намењени домаћем тржишту и извозу.Сухомеснати производи,тестенине, шецер, јестиво уље, прерађевине од кукуруза, смрзнуто и маринирано поврће, воћне каше, ракија и вино, месо и месне прерађевине, млечни производи су основни производи прехрамбене индустрије.

sunkasl

Пољопривреда

Обрадиве површине Сремског округа чине 229.195 хектара. У томе су оранице и баште 213.715, воћњаци 5.153, виногради 1.172 и ливаде и пашњаци 7.409 хектара.
Око 50 % површине су квалитетна земљишта типа чернозем.

b

 

На обрадивом земљишту од 229.195 хектара привређује 29.313 газдинстава, са просечном величином поседа од 7,82 хектара. 34 % газдинстава су са обрадивом површином до један хектар.

Око 72 % обрадивог земљишта заузимају житарице, а око 20 % индустријско биље.Производња је заснована на модерној технологији, са употребом савремене механизације и хемизације и са малим учешћем живог рада.То омогућава постизање високих, па и врхунских приноса.Повољни услови омогућавају производњу квалитетног воћа и грожђа, позната су изванредна фрушкогорска вина.
Сточарство чини, пре свега, веома развијено свињогојство. Од осталих врста стоке, има говеда, оваца и живине. Свињско и говеђе месо, свеже и прерађено, је изванредног квалитета и задовољава и најпробирљивије купце на домацем и светском тржишту.

 

Vrsta stoke

 

Broj grla

 

Svinje 327.953
Goveda 36.840
Ovce 41.895
Koze 10.617
Kokoši 1.168.562
Ostala živina 47.525
Konji 984
Košnice pčela 21.559

 

 

 

Шумарство и прерада дрвета

Регија Срема располаже богатством шума, а нарочито храстом, који је по квалитету познат у свету. Ту је вековна традиција у производњи и неговању дрвета. Због тога није чудо што је прерада дрвета једна од најстаријих идустрија у Срему. Она је и данас веома развијена. Производи се резана грађа, паркет, фурнир и плоче и извозе у све европске земље. Поред примарне прераде веома је развијена производња класичног и стилског намештаја, дрвне галантерије и опремања објеката, по чему су предузећа позната у Европи.

trupci

 

Грађевинарство

У Сремском округу су присутни капацитети за производњу грађевинског материјала и грађевинска оператива. Производи се: цигла и други грађевински материјала и врши се експлоатација шљунка и песка. Грађевинска оператива се бави нискоградњом, високоградњом, као и специјализованим грађевинско-занатским радовима.

Саобраћај и везе

Сремски округ, смештен  у непосредној  близини главног града Републике Србије, карактерише  веома добра  саобраћајна повезаност са ближим и даљим окружењем. Магистрални  и регионални  путни правци (међу њима  и два аутопута: Београд – Загреб и Београд – Нови Сад) у дужини преко  600 км  пресецају  подручје   Сремског  округа  и повезују  га са околином. Богата мрежа  локалних путева  дужине преко  500 км  добро повезује међусобно сва насеља на подручју Сремског округа.

Два  веома важна  магистрална  железничка правца: Београд – Загреб и Београд – Нови  Сад повезују  подручје  Сремског округа  овим видом превоза са околином и Европом.

Подручје  Сремског округа  смештено  је између  две  међународне  пловне реке  Саве  и Дунава што пружа  могућност  да се преко  лука  у Сремској Митровици, веома добро  саобраћајно  повеже  са осталим  подручјима.

Међународна ваздушна лука, аеродром  „Никола Тесла“ у Сурчину налази у непосредној  је близини  подручја  Сремског  округа  тако да је  лако доступна   насељима овог подручја  у циљу повезивања са градовима у земљи и иностранству.

Трговина и угоститељство

У сремском округу постоји велики број трговинских предузећа и радњи, општег и специјализованог типа. Ова предузећа располажу савремено опремљеним малопродајним објектима и великим и модерним складишним просторима. Трговинска предузећа чине 33% укупног броја предузећа у Срему.
Поред економског, свакако, се мора поменути и богат културно уметнички потенцијал региона. Фрушкогорски манастири, изузетне историјске и уметничке вредности региона, позоришни, музички и беседнички фестивали, бројне манифестације су само део културне баштине Срема.

Занатство

Занатство има дугу и богату традицију. Учешће занатства у друштвеном производу износи око 4%. Занатске радње су оствариле 81% друштвеног производа у области занатства, а остатак су остварила занатска предузећа. Занатство је најразвијеније у општини Стара Пазова. Учешце занатства старопазовачке општине у друштвеном производу занатства Сремског округа износи око 36%. У овој општини је најразвијеније приватно предузетништво, јер су близина индустријских центара: Београда и Новог Сада, добре друмске и железницке комуникације са њима, створиле услове за рад и развој највецег броја занатских радњи. Око 10% од укупног броја запослених у регији ради у занатству.