Turizam u Sremu


„Srem, Srem, Srem divan je kićeni Srem, lepo je živet’ u njem„, kažu reči jedne pesme ali krenimo redom:

Opština Inđija (http://www.indjija-tourism.com)

Dunav protiče kroz teritoriju opštine Inđija u dužini od 27 km, stvarajući živopisnu obalu, jednu od najlepših duž svog toka. Obalom Dunava nižu se prelepe plaže, riblje čarde, vikend naselja, peščane ade i atraktivni pejzaži koji privlače ljubitelje reke, prirode, nautičkog, ribolovnog i eko turizma. Pored jedinstvenog nautičkog iskustva, poseban doživljaj predstavlja poseta ribljih čardi u kojima se spremaju vrhunski riblji specijaliteti i uživa u muzici tamburaša.

Priobalje Dunava i okolne šume su prirodno stanište brojnoj populaciji divljih svinja i srneće divljači, a reka sa rukavcima, barama i prostranim plavnim terenima predstavlja stanište divljih pataka, divljih gusaka i velikog broja ostalih ptica močvarica, dok ostali deo lovišta nastanjuje fazanska divljač i divlji zec.

Obeležene pešačko-biciklističke rute u ovoj Opštini povešće Vas na putovanje otkrivanja njegovih predivnih pejzaža i bogatog kulturno-istorijskog nasleđa.

Opština Irig (www.turorgirig.org.rs)

Na južnim obroncima Fruške gore, na sredini puta između Novog Sada i Rume, prostire se Opština Irig.

Nedaleko od Iriga, na bilu Fruske gore, je atraktivno izletište Iriski venac, Zmajevac, Brankovac pa Vrdnik, sa izvorima i bazenom termomineralne vode i hotelom „Termal“.

Specifičnu kulturno-istorijsku ponudu Opštine čine manastari; Krušedol, Hopovo ,Vrdnik ,Grgeteg, Velika Remeta, Staro Hopovo, Mala Remeta, Jazak .

Frušku goru krase i brojni drugi pravoslavni manastiri; Privina Glava, Divša, Kuveždin, Petkovica, Šišatovac, Bešenovo, Beočin, Rakovac, neprocenjive istorijske i kulturne vrednost, koji su vekovima bili od izuzetnog značaja za očuvanje nacionalnog identiteta i duhovnosti srpskog naroda.Zahvaljujući tako velikom broju manastira na jednom mestu, Fruška Gora je dobila epitet „Srpski Atos“.

Ovaj kraj ima razvijeno voćarstvo i vinogradarstvo s proizvodnjom čuvenih vina tako da je svejedno da li ćete probati čuvena vina vinarije ‘’Kovačević’’ ili ‘’Mačkov podrum’’ U svakom slučaju njihov buke ostaje dugo na nepcima.

Sve ovo govori u prilog privlacnosti ovog prostora za putnike namernike i turiste.

Opština Pećinci (www.pecinci.org/turizam/turisticki_info-centar_opstine_pecinci.21.html)

Turistički potencijal ove opštine je veliki jer su Pećinci opština sa bogatom istorijskom, prirodnom i kulturnom baštinom.

Na prvom mestu tu je Obedska bara. Bara, kao ostatak jedne močvarne sredine sa specifičnim biološkim i biogeografskim karakteristikama, predstavlja jedinstvenu pojavu u Evropi. Da bi se ova prirodna vrednost sačuvala, kompleks Obedske bare je stavljen pod zaštitu kao strogi prirodni rezervat.Ovaj kompleks pruža sve uslove za pasivan i aktivan odmor u prirodi, za izlete i šetnje.

Mesto istorije, kulture i tradicije ovog kraja jeste Kupinovo, jedno od najlepših sremskih sela u ovom delu Srema i jedino sremsko selo koje je bilo kraljevski grad despota Lazarevića i Đurđa Brankovića. Ono što, pored ovih istorijskih lokaliteta, daje posebnu atrakciju ovom delu je to što područje Kupinova poseduje resurs geotermalnih voda koje spadaju u visokotemperaturne vode.

U samom naseljenom mestu Pećinci, nalazi se jedinstven u svetu Srpski muzej hleba – Jeremija, sa jedinstvenim muzejskim sadržajem u Evropi. Ovaj muzej ima oko 2000 muzejskih predmeta razvrstanih u etnografsku, arheološku i likovnu zbirku.

Opština Ruma (www.rumatourism.com)

Prilikom dolaska u Rumu svakako treba videti Gradski muzej sa veoma vrednim eksponatima koji dočaravaju život i istoriju Sremaca. Nedaleko od grada je poznato izletište Borkovačko jezero sa svim pratećim objektima za ugodan boravak. Na prostoru opštine nalazi se arheološko nalazište Gomolava Hrtkovci iz kasnog paleolita ili mladeg neolita.

Posavsko lovište Karakuša je tipično ravničarsko lovište i spada u red najuređenijih lovišta u Srbiji. Po broju životinjskih vrsta predstavlja jedno od najbogatijih staništa u Vojvodini.

Zaštićeno stanište „Bara Trsko­vača“ nalazi se pored sela Platičeva, u južnom delu Srema, uokvireno dolinom reke Save i obroncima pla­nine Fruške gore. Primer je naj­drastični­jih prom­ena prirodnog staništa iza­z­vanih hidrome­liorativnim zah­va­tima sedamde­setih god­ina prošlog veka sa cil­jem dobi­janja novih površina za poljoprivredu. I pored narušene raznovrsnosti vodenog i moč­varnog eko­sis­tema prokopa­van­jem sis­tema kanala i pret­varan­jem bare u oran­ice, uspele su da se oču­vaju pop­u­lacije lin­jaka i zlatnog karaša. Trsko­vača danas pred­stavlja izuzetno prirodno plodište ove dve vrste riba.

Grad Sremska Mitrovica (www.tosmomi.rs)

Grad Sremska Mitrovica predstavlja privredni, administrativni i kulturni centar regiona i sedište Sremskog okruga. Istorija duga dve hiljade godina svrstava Sremsku Mitrovicu među najstarija naselja u Srbiji. U periodu antičkog Rima grad je nazvan Sirmijum, a svoj vrhunac je doživeo u 3. Veku nove ere, kada je postao jedna od četiri prestonice Rimskog carstva.

Lokaliteti antičkog Sirmijuma, od kojih se izdvajaju Carska palata, deo starog gradskog jezgra na Žitnom trgu, kao i Bazilika svetog Dimitrija, zatim Muzej Srema, koji po bogatstvu, vrednosti i retkosti eksponata, posebno iz perioda Rimskog carstva, spada među najznačajnije ustanove te vrste u zemlji, privlače veliku pažnju domaćih i inostranih gostiju.

Nedaleko od grada nalazi se bara Zasavica koja svojim okruženjem predstavlja redak preostali kutak prirode, pa je proglašena za Specijalni rezervat prirode I kategorije. U nesvakidašnjem divljem ambijentu, tik pored grada, nalaze se retke biljne i životinjske vrste, među kojima se izdvaja Umbra krameri (mrguda) jedini predstavnik familije Umbridae u Evropi. Bara je bogata ribom, naročito šaranom i štukom. Ornitofauna predstavljena je sa 120 vrsta ptica od čega je 80 gnezdarica, pa se ovde pružaju idealne mogućnosti za foto-safari.

Šumsko gazdinstvo u Sremskoj Mitrovici vodi brigu i o 40 hiljada hektara izuzetno vrednih, mahom hrastovih šuma, bogatih visokom i niskom divljači, koje privlače pažnju lovaca sa svih kontinenata.

Poslednjih godina u Sremskoj Mitrovici se posebno neguje i manifestacioni turizam koji iz godine u godinu dobija na kvalitetu i posećenosti.

Opština Stara Pazova (www.turizampazova.rs)

Opština Stara Pazova je ponosna na svoju multinacionalnu, višereligijsku i kulturnu raznolikost.

Dvadeset šest kilometara obale Dunava, koliko pripada opštini Stara Pazova, predstavljaju najlepši i najrazuđeniji deo obale, od izvora Dunava pa sve do Crnog mora.

Najznačajniji kulturno-istorijski objekat ne samo Golubinaca već i opštine Stara Pazova je dvorac „Šlos“, koji se nalazi u centru sela. Pored arhitektonske, dvorac ima i značajnu istorijsku vrednost, jer je u njemu boravio vožd Karađorđe Petrović tokom 1813. godine.

Kotobanje predstavljaju remek-dela narodnog graditeljstva. U izuzetno vrednoj i retkoj ambijentalnoj celini koju, za razliku od drugih sela, u Golubincima, ističu se dve seoske kotobanje, svojevrsna remek-dela narodnog graditeljstva u duborezu, rad domaćih neimara- majstora porodice Dešić, sagrađene u Pazovačkom šoru.

Opština Šid (www.tourismsid.rs)

Šid se nalazi u jugozapadnom delu Vojvodine, u zapadnom Sremu. Život na ovim prostorima datira od praistorije o čemu svedoči nalazište lokaliteta –Gradina.

Šid sa živopisnom okolinom, blagim padinama Fruške gore i vodotocima Save, Bosuta i Studve i tri akumulaciona jezera kod Sota i Erdevika pruža razne mogućnosti za odmor i rekreaciju.

Bosut još uvek nosi epitet najčistije reke u Evropi, a lovišta u Vorovu, Vranjaku i Moroviću bogata su fazanima, zečevima i srnama.

Kada dođete u šidsku opštinu zastanite obavezno i pogledajte Galeriju slika Save Šumanovića. Nedaleko od Šida nalazi se Spomen obeležje Sremski front. Ovaj monumentalni kompleks izgrađen je na mestu gde je poginulo 13 000 boraca koji su dali svoje živote za oslobođenje zemlje u Drugom svetskom ratu.

Razvijenom putnom mrežom lako će te stići do bilo kog mesta u Sremu, a na samo sat vremena od gradske vreve Beograda ili Novog Sada stižete u Srem pun avantura. A kada već rešite i dođete u Srem onda ne žurite natrag jer mnogobrojni restorani, čarde , etno kuće , salaši gde uz dobru sremsku zakusku i čuvena sremska vina sve začinjeno vrhunskim tamburašima pruziće Vam ne zaboravni događaj.

D O B R O D O Š L I     U     S R E M !

 

Turističke manifestacije u Sremu

Smeštajni kapaciteti u Sremu