Monthly Archives: децембар 2013


Промет робе са АПКМ

Промет робе са АПКМ Актом Управе царина број 148-03-030-01-466/4 од 16.12.2013. године обавештени сте да  од  14.12.2013.  године  послове  у  вези  са  прометом  добара  са  територије  Републике  Србије ван територије АПКМ на територију АПКМ и обратно, врше надлежни царински органи