Monthly Archives: april 2014


Izbor za Predsednika i Potpredsednika Sremske privredne komore Sremska Mitrovica

Upravni odbor Sremske privredne komore, na sednici održanoj 26.marta 2014. godine, između ostalog, razmatrao je i predlog o pokretanju inicijative za sprovođenje izbora za Predsednika i Potpredsednika Sremske privredne komore i u vezi s tim  jednoglasno usvojio  zaključak o pokretanju izborne procedure za izbor Predsednika i Potpredsednika  Sremske privredne komore […]


SUSRET PREDUZEĆA METALSKOG I ELEKTRO SEKTORA U OKVIRU 58. MEĐUNARODNOG SAJMA TEHNOKE I TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA U BEOGRADU

SUSRET PREDUZEĆA METALSKOG I ELEKTRO SEKTORA U OKVIRU 58. MEĐUNARODNOG SAJMA TEHNOKE I TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA U BEOGRADU Privredna komora Srbije –Biro za regionalnu saradnju i Udruženje za metalsku i elektro industriju organizovaće regionalni susret preduzeća metalskog i elektro sektora, koji će biti održan u utorak 13.05.2014. godine u 11:00 sati, […]