Monthly Archives: април 2014


Избор за Председника и Потпредседника Сремске привредне коморе Сремска Митровица

Управни одбор Сремске привредне коморе, на седници одржаној 26.марта 2014. године, између осталог, разматрао је и предлог о покретању иницијативе за спровођење избора за Председника и Потпредседника Сремске привредне коморе и у вези с тим  једногласно усвојио  закључак о покретању изборне процедуре за избор Председника и Потпредседника  Сремске привредне коморе […]


ПОДРШКА СПОРАЗУМНОМ ФИНАНСИЈСКОМ РЕСТРУКТУРИРАЊУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава представља вансудски поступак споразумног реструктурирања корпоративних дугова кроз редефинисање дужничко-поверилачких односа између правредних друштава у финансијским тешкоћама и његових поверилаца, и то првенствено банака, али и других поверилаца (нпр. зачајних добављача)


ДАНИ ИНДУСТРИЈЕ 2014” ОД 27. ДО 30. МАЈА У БУДИМПЕШТИ

Мађарска-Српска Трговинска и Индустријска Комора и  Пословна мрежа „Карпатска регија” упућују позивно писмо Хунгеxпо-а за сајам и стручни скуп који ће се одржати од 27-30. маја у Будимпешти под називом: „Дани индустрије 2014”


СУСРЕТ ПРЕДУЗЕЋА МЕТАЛСКОГ И ЕЛЕКТРО СЕКТОРА У ОКВИРУ 58. МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА ТЕХНОКЕ И ТЕХНИЧКИХ ДОСТИГНУЋА У БЕОГРАДУ

СУСРЕТ ПРЕДУЗЕЋА МЕТАЛСКОГ И ЕЛЕКТРО СЕКТОРА У ОКВИРУ 58. МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА ТЕХНОКЕ И ТЕХНИЧКИХ ДОСТИГНУЋА У БЕОГРАДУ Привредна комора Србије –Биро за регионалну сарадњу и Удружење за металску и електро индустрију организоваће регионални сусрет предузећа металског и електро сектора, који ће бити одржан у уторак 13.05.2014. године у 11:00 сати, […]