Monthly Archives: јун 2014


Позив за предлагање кандидата за коморску награду

Предмет: Позив за предлагање кандидата за коморску награду Сремска привредна комора традиционално сваке године додељује годишње награде за најбоље пословне и предузетничке резултате, који су од значаја за унапређење рада и пословања и развојне циљеве привреде региона. Правилником о годишњој награди Сремске привредне коморе одређена је врста и садржај награде, […]