Monthly Archives: avgust 2014


Poziv na sastanak u Senatu privrede Srbije

Upravni odbor Senata i Predsedništvo pozivaju kompanije iz Srbije da  se aktivno uključe u programske ciljeve Senata. Cilj Senata je da osigura malim, srednjim i velikim preduzećima povezivanje  sa tržištima  Austrije i Nemačkie, odnosno  EU i unapređenje izvoza na ta tržišta. Privlačenje  potencijalnih investitora za uključenje u proizvodne programe  naših […]