Пољопривредни форум ,,Храна за Европу”


Овогодишњи  пољопривредни  форум  ,,Храна  за  Европу”  одржаће  се  под  слоганом  ,,Како  реализовати  стратегију

пољопривреде и руралног развоја Србије 2012-2024”?  Уз централну  тему Форума, којом ће се настојати обрадити

неопходност  и  начини  реализације  стратегије  пољопривредног  и  руралног  развоја  Србије  као  област  националног

економског суверенитета Србије, организоваће се и више тематских панела