Poljoprivredni forum ,,Hrana za Evropu”


Ovogodišnji  poljoprivredni  forum  ,,Hrana  za  Evropu”  održaće  se  pod  sloganom  ,,Kako  realizovati  strategiju

poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije 2012-2024”?  Uz centralnu  temu Foruma, kojom će se nastojati obraditi

neophodnost  i  načini  realizacije  strategije  poljoprivrednog  i  ruralnog  razvoja  Srbije  kao  oblast  nacionalnog

ekonomskog suvereniteta Srbije, organizovaće se i više tematskih panela