Prezentacija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.


U cilju predstavljanja novih zakonskih rešenja iz oblasti radnih odnosa i njihove pravilne primene u praksi, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u saradnji sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja i Sremskom privrednom komorom, organizuje prezentaciju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.