Привредна комора Војводине-Економске и структурне реформе у Србији


Позивамо Вас да присуствујете конференцији “Економске и структурне реформе у Србији у светлу Извештаја о напретку Србије ка приступању Европској унији”, која ће се одржати у среду, 15. октобра, од 12.00х до 14.00х, у Привредној комори Војводине, на адреси Хајдук Вељкова 11, у Новом Саду.