СРЕМСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА НА СЕДНИЦИ ЕРУСРС-А


У Бања Луци је  11. маја одржана 18 седница Форума председника привредних  комора, које су чланице ЕРУСРС-а, асоцијације привредних комора из Словеније Хрватске, Босне и Херцеговине и Републике Србије у сливу реке Саве. Организатор састанка, а уједнио и председавајућа комора у протекле две године је била Регионална привредна комора Бања Лука. Значајне активности из протеклог периода: припрема програмског решења заједничке wеб странице ЕРУСРС-а, припрема података о највећим извозницима за публикацију Повежи ме, заједнички наступ на Пољопривредном сајму ИНТЕРАГРО у Бијељина…

У оквиру расправе, за наредни период  предложене су следеће активности:

  • За договорене заједничке пројекте треба искористити могућности снажнијег повлачења средстава из фондова Еуропске уније, а главну улогу у томе, имаће коморе из Хрватске и Словеније;
  • Представници комора из Словеније ће на некој од наредних седница презентовати  модел мултилатералне компензације;
  • Представити услуге које коморе нуде чланицама, у циљу размене искустава и унапређења рада;
  • Припрема и издавање заједничке промотивне брошуре о ЕРУСРС-у,
  • Ажурирати Подузетнички водич савске регије, публикацију чијом је израдом прије четири године координирала Комора Загреб, те њеној доступности и у електронској форми, уз могућност онлине одржавања.

 

Саветник за безбедност пловидбе у Међународној комисији за слив ријеке Саве, навео је да је основан и Савски савет који укључује не само привредне коморе, него и енергетске, научне, производне и друге секторе који могу бити од помоћи у реализацији свих иницијатива у регији слива Саве. Значајна иницијатива је оживљавање пловидбе и спајање на Паневропски коридор реке Дунав. То ће утицати на  долазак инвеститора  у ову регију.

На овој седници ЕРУСРС-а, с обзиром на истек мандата, улогу председавајуће у раздобљу 2016./2018. од бањалучке коморе преузела је Привредна комора Београд из Србије.

2016.05.11. (28)