Јавни позиви Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова за заједничке наступе на сајмовима у Словенији


Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, упућутио ЈАВНИ ПОЗИВпривредним субјектима са територије Аутономне покрајине Војводине за заједнички наступ  на:

  1. Међународном пољопривредном и прехрамбеном сајму – АГРА у Горњој Радгони (Република  Словенија) од 20. до 25. Августа;

и 49. Сајму занатства и предузетништва – МОС  у Цељу (Република  Словенија) од 13. до 18. септембра 2016. године.

ЈАВНИ ПОЗИВИ СУ ОТВОРЕНИ  ДО 30.05.2016. године.

 

Све информације на сајту; http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi

 

MOS CELJE 2016- PRIJAVA i IZJAVA

Gornja Radgona 2016- PRIJAVA i IZJAVA

Javni poziv G. Radgona 2016

Јavni poziv Celje 2016