КОНСТИТУИСАН ПАРЛАМЕНТ ПРИВРЕДНИКА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ РЕГИОНАЛНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА


У Регионалној привредној комори Сремског округа, дана 06.06.2017. конституисан је Парламент привредника, који ће имати кључну улогу у новој коморској организацији. Парламент привредника РПК Сремског управног округа броји 35 чланова, и то бирани по територијалном (18 чланова) и по гранском принципу (17 чланова), на који се начин обезбедила равномерна заступљеност интереса сремске привреде.

За председника Парламента изабран  је Далибор Берић , директор IGB AUTMOTIVE COMP доо  из Инђије, док је за заменика председника Парламента изабран Драган Ђорђевић НИПД Сремске новине доо Сремска Митровица.

Током седнице донета је и Одлука о избору чланова Скупштине Привредне коморе Србије:

  1. Мирјана Васиљевић Никић, VICTORIAOIL ад Шид
  2. Далибор Берић, директор IGB AUTMOTIVE COMP доо Инђија
  3. Рамо Адровић, МИТРОС доо Сремска Митровица

На седници су поред представника сремскох привредних субјеката присуствовали и:

Татјана Петрић директор секрора услуга ПКС која је представила услуге намњене привредницима јединственог коморског система Гордана Тиодоровић директор правно-политичког одељења која је одржала презентацију ефеката сиве економије на пословање привреде у Републици Србији, као и предлог мера за њено сузбијање и Данка Мићовић специјални сацетник у ПКС.

Чланови Парламента ће давати предлоге, иницијативе, мишљење о свим прописима, мерама, и стратегијама које се тичу привреде и свакодневног пословања привредника и тиме допринети стварању бољег и прихватљивијег привредног амбијента у ком привредници  послују.