пројекат ПРАКСАМ 3 – Увођење младих у свет рада


Београдска отворена школа (БОШ) у партнерству са Привредном комором Србије и Аеричком привреном комором, а уз подршку Министарства омладине и спорта РС већ трећу годину за редом реализује пројекат ПРАКСАМ 3 – Увођење младих у свет рада, као подршку спровођењу циљева Националне стратегије за младе.

Овај програм радних пракси има за циљ унапређење запошљивости и запошљавања младих у Србији обезбеђивањем могућности младим људима да стекну радно искуство и на тај начин се боље повежу са светом рада.

У оквиру пројекта расписан је конкурс за учешће привредних субјеката (у прилогу), којима ће кроз програм бити обезбеђена могућност селекције кандидата у складу са потребама привредних субјеката, администрирање програма пракси без икаквих додатних оптерећења, унапређивање менторских вештина запослених кроз тренинг за менторе, промоција на националном нивоу, могућност регрутовања најбољих кадрова.

Прилог

ПРАКСАМ_БОШ_Конкурс за привредна друштва