Нови конкурси Покрајинског секретаријата за пољопривреду


Нови конкурси Покрајинског секретаријата за пољопривреду

1. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2017. години

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=21319

2.      Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2017. години

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=21315

3.      Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=21317