Daily Archives: август 4, 2017


Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју

Према Правилнику о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју, објављеном у ,,Службеном гласнику РС”, у броју 72 од 26. јула 2017. године, достављам информацију о актуелним подстицајима коју можете проследити чланицама: 1) подстицај за организацију научно-стручних скупова, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и […]