Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју


Према Правилнику о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју, објављеном у ,,Службеном гласнику РС”, у броју 72 од 26. јула 2017. године, достављам информацију о
актуелним подстицајима коју можете проследити чланицама:

1) подстицај за организацију научно-стручних скупова, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја, на територији Републике Србије;
2) подстицај за организацију привредних манифестација, сајмова и изложби у области пољопривреде и руралног развоја, на територији Републике Србије;
3) подстицај за учешће, односно, излагање пољопривредних и прехрамбених производа на привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама у области пољопривреде и руралног развоја у иностранству;
4) подстицај за учешће, односно, излагање сопствених пољопривредних и прехрамбених производа на привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама у области пољопривреде и руралног развоја на територији Републике Србије.

Право на подстицаје остварује:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) правно лице;
4) правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења;
5) јединица локалне самоуправе;
6) образовна установа;
7) научноистраживачка установа.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 100% од вредности реализованих трошкова умањених за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Управи за аграрна плаћања, од 10. августа до 31. октобра 2017. године.

Правилник можете преузети ОВДЕ.