Расписани Конкурси Покрајинског секретаријата за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је следеће Конкурсе:

– Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије АП Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2017. години

– Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине, за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2017. години

– Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који своју делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала у 2017. години

– Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који своју делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2017.год.

О свим Конкурсима детаљније се можете информисати на адреси:

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1