Додела средства за рефундацију трошкова контроле и сертификације органске производње


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је објавио конкурс којим се предвиђа додела средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у 2017. години.

Средстава по овом конкурсу додељују се за суфинансирање трошкова контроле и сертификације производа добијених по методама органске производње од овлашћених организација које издају сертификат, за органске производе у 2017. години.

За реализацију овог конкурса предвиђено је укупно 3.000.000,00 динара.

Средства намењена по овом конурсу предвиђена су за суфинансирање до 70% од укупних трошкова контроле и сертификације органске производње, умањеног за износ ПДВ-а.

Пријаве за конкурс подносе се закључно са 24. новембром 2017. године.

Више детаља пронађите ОВДЕ.

 

Линк:

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/upload/2017/Konkursi/2017_08_09_Organska_Konkurs.pdf