Јавна расправа Нацрта Закона о изменама И допунама Закона о привредним друштвима


Завршен је Нацрт закона о изменама И допунама Закона о привредним друштвима. Од укупно 71 достављених  коментара  чланица Привредна комора Србије, прихваћено је и у текст Нацрта унето 33 коментара који су у потпуности прихваћени, као И 14 коментара, који су делимично прихваћени. Заинтересована привредна друштва могу да узму учешће у јавним расправама, како би Закон био што применљивији и стварао предуслове за бољи рад и пословање привреде. Поводом тога Привредна комора Србије је  организовала јавне расправе.

 

  • 22.09. у просторијама РПК Ниша, у периоду од 12-14х;
  • 28.09. у просторијама РПК Нови Сад,у периоду од 12-14х;
  • 04.10. у просторијама ПКС у Ресавској.

Прилог :

-Нацрт Закона о изменама И допунама Закона о привредним друштвима,
-Информацију о обједињеним коментарима чланица ПКС које су инкорпориране у текст Нацрта са новодима имена чланица ПКС чији су коментари усвојени.