Објављени НОВИ КОНКУРСИ из области конгресног туризма, сајамских манифестација, инкубатора, кластера и старих заната


Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је:

– Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката сa територије АП Војводине, на сајмовима у Eвропи и међународним сајмовима у Републици Србији

– Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију уметничких и старих заната, одн. домаће радиности у 2017. години

– Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката од значаја за привредни развој АП Војводине у 2017. години

– Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2017. години

Опширније…

  1. септембар 2017. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2017. години

Детаљне информације о конкурсима и обрасце за пријаве можете наћи на http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi