ИНФОРМАЦИЈА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СЕТА ПОРЕСКИХ ЗАКОНА


Привредној комори Србије, а самим тим и Регионалној привредној комори Сремског управног округа,  достављен  je сет нацрта пореских прописа, чији је предлагач Министарство финансија, a чије је усвајање предвиђено по хитном поступку. У том комплету закона,  предвиђених за одређене измене, су:

–              НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ,

–              НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ,

–              НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ,

–              НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

–              НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ.

Прилози:

Informacija stucne sluzbe PKS o izmeni poreskih propisa (3)

ZORAT

ZPD

ZPDG

ZPDS

ZPDV