Активности Социјално-економског савета општине Стара Пазова


У сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Социјално економски савет општине Стара Пазова, дана 12. децембра 2017. године, у Старој Пазови је организовао  округли сто на тему „ Социјални дијалог између синдиката и послодаваца и мирно решавање радних спорова“. Циљ састанка је био да се унапреди социјални дијалог на локалном нивоу  и успостави и развије трипатитни социјални дијалог на нивоу локалне заједнице, и укаже на могућност мирног решавања радних спорова. Обраду и презентацију задатих тема урадила су стручна лица из Министарства за рад запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Поред социјалних партнера, чланица Социјално-економског савета општине Стара Пазова, Савеза самосталних синдиката општине Стара Пазова, скупу су присуствовали и представници Општинског већа општине Стара Пазова, Општинске управе општине Стара Пазова и представник Регионалне привредне коморе Сремског управног округа.

1