Јавни позив за учешће у програму подршке секторима прерађивачке индустрије


Развојна агенција Србија расписала је Јавни позив за учешће у програму подршке секторима прерађивачке индустрије за МСП (индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике)

Средства се могу користити за:

  1. Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда са сертификацијом, сертификација, ресертификација и надзорна провера);
  2. Усаглашавање производа са захтевима техничких прописа и стандарда;
  3. Унапређење постојећих и развој нових производа;
  4. Нови дизајн производа и амбалаже;
  5. Набавка и имплементација специјализованог софтвера;
  6. Израда студија изводљивости за аутоматизацију процеса рада кроз употребу ИКТ и паметних производних система;
  7. Израда студије о процени утицаја нових пословних процеса на животну средину;
  8. Израда пројектно техничке документације за проширење производних капацитета;
  9. Индивидуални наступи на међународним сајмовима у иностранству.

Рок је до утошка средстава.

Комплетан Позив са целокупном докуметацијом моежете погледати и преузети на следећем линку:

http://ras.gov.rs/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/kreiraj-zivot-javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-sektorima-preradivacke-industrije