Nacrt Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara


Na ovaj način obaveštavamo članove PKS koje pripadaju području PKS RPK Sremska Mitrovica, da je Ministarstvo finansija objavilo poziv za učešće na javnoj raspravi o  Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koja se sprovodi u periodu od 3. januara do 28. februara 2018. godine.

Privredna komora Srbije obratila se Ministarstu finansija,  dopisom br. 22-1/6 od 7. aprila 2017. godine, sa inicijativom  da se predstavnik PKS uključi u Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o nakadama za korišćenje javnih dobara. Ministarstvo finansija je dopisom br. 011-00-274/2017-04 od 12. aprila 2017. godine, obavestilo Privrednu komoru Srbije da će biti blagovremeno informisana  o održavanju sastanka Radne grupe na pripremi Predloga nacrta zakona, kako bi delegirala svog predstavnika.

Nakon toga, Ministarstvo finansija se više nije obraćalo PKS radi uključivanja predstavnika i Nacrt zakona sačinjen je u sastavu Radne grupe u čiji rad nije bila uključena Privredna komora Srbije. Privredna komora Srbije poziva sve zainteresovane članice da uzmu učešće u javnoj raspravi i da svoje primedbe, predloge i sugestije dostave putem elektronske pošte na adresu milos.cuic@pks.rs   do 25.januara 2018.godine, u dostavljenom obrazcu, kako bi sručne službe Privredne komore Srbije iste detaljno razmotrile i prosledile nadležnom Ministarstvu.

U prilogu  Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, Obrazloženje Nacrta zakona, Priloge koji su sastavni deo Nacrta zakona, Informaciju stručne službe Privredne komore Srbije i Obrazac za komentare na Nacrt zakona.

Prilozi :

Informacija PKS Nacrt zakona o naknadama za koriscenje javnih dobara

Nacrt zakona o naknadama za koriscenje javnih dobara

Obrazac – primedbe predlozi i sugestije na Nacrt zakona o naknadama (1)

Obrazlozenje Nacrta zakona

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Prilog 5

Prilog 6

Prilog 7

Prilog 8

Prilog 9

Prilog 10

Prilog 11

Prilog 12

Prilog 13

Prilog 14

Prilog 15

Prilog 16

Prilog 17