Нацрт Закона о накнадама за коришћење јавних добара


На овај начин обавештавамо чланове ПКС које припадају подручју ПКС РПК Сремска Митровица, да је Министарство финансија објавило позив за учешће на јавној расправи o  Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара, која се спроводи у периоду од 3. јануара до 28. фебруара 2018. године.

Привредна комора Србије обратила се Министарсту финансија,  дописом бр. 22-1/6 од 7. априла 2017. године, са иницијативом  да се представник ПКС укључи у Радну групу за израду Нацрта закона о накадама за коришћење јавних добара. Министарство финансија је дописом бр. 011-00-274/2017-04 од 12. априла 2017. године, обавестило Привредну комору Србије да ће бити благовремено информисана  о одржавању састанка Радне групе на припреми Предлога нацрта закона, како би делегирала свог представника.

Након тога, Министарство финансија се више није обраћало ПКС ради укључивања представника и Нацрт закона сачињен је у саставу Радне групе у чији рад није била укључена Привредна комора Србије. Привредна комора Србије позива све заинтересоване чланице да узму учешће у јавној расправи и да своје примедбе, предлоге и сугестије доставе путем електронске поште на адресу milos.cuic@pks.rs   до 25.јануара 2018.године, у достављеном образцу, како би сручне службе Привредне коморе Србије исте детаљно размотриле и проследиле надлежном Министарству.

У прилогу  Нацрт закона о накнадама за коришћење јавних добара, Образложење Нацрта закона, Прилоге који су саставни део Нацрта закона, Информацију стручне службе Привредне коморе Србије и Образац за коментаре на Нацрт закона.

Прилози :

Informacija PKS Nacrt zakona o naknadama za koriscenje javnih dobara

Nacrt zakona o naknadama za koriscenje javnih dobara

Obrazac – primedbe predlozi i sugestije na Nacrt zakona o naknadama (1)

Obrazlozenje Nacrta zakona

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Prilog 5

Prilog 6

Prilog 7

Prilog 8

Prilog 9

Prilog 10

Prilog 11

Prilog 12

Prilog 13

Prilog 14

Prilog 15

Prilog 16

Prilog 17