Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za razvoj turizma u 2018.godini


Obaveštavamo vas da je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini.
Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji.

Informacije o konkursu i obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini