Međunarodni sajam privrede u Mostaru


Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije u cilju podrške i promocije izvoza, organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem 21. Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru, koji se održava u periodu od 10. do 14. aprila 2018. godine, Bosna i Hercegovina.

Republika Srbija je zemlja partner 21. Međunarodnog sajma privrede na kome će imati priliku da predstavi potencijal privrede, izvozne mogućnosti, turistički potencijal, kulturnu baštinu, gastronomiju, kao i druge prednosti koje je čine dobrom destinacijom za ulaganje.

Pozivamo vas da uzmete učešće na Nacionalnom štandu Srbije na predstojećoj sajamskoj manifestaciji u Mostaru.

Link na kome se nalaze pozivi sa kompletnom pozivnom dokumentacijom je: http://www.pks.rs/MSaradnja.aspx?id=30&p=0 koju treba najkasnije dostaviti do 08.februara na e-mail: region@pks.rs i sanja.nesic@pks.rs.

Za sve dodatne informacije kontakt osobe su Marko Mandić (M: 066/875-1259, E: marko.mandic@pks.rs) i Mladen Đorić (M: 066/875-1253, E: mladen.djoric@pks.rs).