Представљање мера IPARD програма Републике Србије и пројекта Смањење баријера за убрзани развој тржишта биомасе у Србији


Привредна комора Србије уз подршку Програма Уједињених нација за развој (UNDP), организуje предавања на тему „Представљање мера IPARD програма Републике Србије“ за све заинтересоване компаније и индивидуалне произвођаче. У другом делу предавања ће између осталог бити представљени остварени резултати и предстојеће активности пројекта „Смањење баријера за убрзани развој тржишта биомасе у Србији“, који се финансира из средстава Глобалног фонда за животну средину (GEF), a реализују га UNDP, Министарство рударства и енергетике и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, као и филм на тему развоја тржишта биомасе у Србији.

Агенда

Позивно писмо