ПОСЛОВНИ ФОРУМ МАЂАРСКА – СРБИЈА


Поводом четврте заједничке седнице Влада Мађарске и Републике Србије, Привредна комора Србијезаједно са Мађарском националном трговачком кућом (НТКМ) организује Пословни форум Мађарска – Србија, 09. фебруара 2018. године у Будимпешти (место одржавања Пословног форума  Marriott Hotel, адреса: 1052. Budapest, Apáczai Csere János u. 4.)са почетком у 12 часова.
 
У прилогу достављамо списак мађарских компанија које су се пријавиле за Пословни форум и Б2Б. Према списку, највише су заступљене следеће области: грађевинарство, ИКТ, енергетика и заштита животне средине (обновљиви извори енергије, употреба биомасе, енергетска ефикасност), металска индустрија (пољомеханизација, индустријски вентили, аутоиндустрија и др.), пољопривреда и прехрамбена индустрија, фармација и др. Уколико сте заинтересовани за одређену мађарску компанију са списка у прилогу, молимо да напишете њено име.
 
 Уколико сте заинтересовани за учешће на Пословном форуму молимо да попуните табелу у наставку (на енглеском језику) и вратите је на е-mail:  milanka.stojakovic@pks.rs.
Company Name and
Web-Site
Company Registration Number (матични број компаније)
Representative/
Name and Position
Contact Phone and Mob.
Contact
e-mail
Sector/
Company Activity
Interest for cooperation with Hungarian companies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рок за пријаву је 05. фебруар 2018. године. Контакт телефон 011/3300920, мобилни 066/875 1206.
 
Напомена: За учешће на Пословном форуму се не наплаћује котизација. Учесници сами организују и сносе своје трошкове пута и боравка у Будимпешти.
Прилози: