POSLOVNI FORUM MAĐARSKA – SRBIJA


Povodom četvrte zajedničke sednice Vlada Mađarske i Republike Srbije, Privredna komora Srbijezajedno sa Mađarskom nacionalnom trgovačkom kućom (NTKM) organizuje Poslovni forum Mađarska – Srbija, 09. februara 2018. godine u Budimpešti (mesto održavanja Poslovnog foruma  Marriott Hotel, adresa: 1052. Budapest, Apáczai Csere János u. 4.)sa početkom u 12 časova.
 
U prilogu dostavljamo spisak mađarskih kompanija koje su se prijavile za Poslovni forum i B2B. Prema spisku, najviše su zastupljene sledeće oblasti: građevinarstvo, IKT, energetika i zaštita životne sredine (obnovljivi izvori energije, upotreba biomase, energetska efikasnost), metalska industrija (poljomehanizacija, industrijski ventili, autoindustrija i dr.), poljoprivreda i prehrambena industrija, farmacija i dr. Ukoliko ste zainteresovani za određenu mađarsku kompaniju sa spiska u prilogu, molimo da napišete njeno ime.
 
 Ukoliko ste zainteresovani za učešće na Poslovnom forumu molimo da popunite tabelu u nastavku (na engleskom jeziku) i vratite je na e-mail:  milanka.stojakovic@pks.rs.
Company Name and
Web-Site
Company Registration Number (matični broj kompanije)
Representative/
Name and Position
Contact Phone and Mob.
Contact
e-mail
Sector/
Company Activity
Interest for cooperation with Hungarian companies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok za prijavu je 05. februar 2018. godine. Kontakt telefon 011/3300920, mobilni 066/875 1206.
 
Napomena: Za učešće na Poslovnom forumu se ne naplaćuje kotizacija. Učesnici sami organizuju i snose svoje troškove puta i boravka u Budimpešti.
Prilozi: