Конституисана Секција дрвне индустрије у РПК Сремска Митровица


У РПК Сремска Митровица је 29. јануара конституисана Секција дрвне индустрије Сремског округа Удружења  за шумарство, прераду дрвета, намештаја и папира Привредне коморе Србије. Иницијатива је потекла од господина Богдана Кавазовића, власника Столарске радионице Тик У Сремској Митровици,а подржана од великог броја привредника из дрвне индустрије на подручју Срема.

Седници су присуствовали привредници који се баве производњом намештаја од масива, кухиња, елемената за намештај, резане грађе и осталих производа од дрвета и плочастих материјала.

Стручну помоћ и подршку присутнима су пружили Наташа Говедарица , Секретар Одбора Удружења за шумарство  прераду дрвета, намештаја и папира и Светозар Познановић из Привредне коморе Србије и Предраг Мујкић, директор РПК Сремска Митровица и Стана Јевић, координатор за пољопривреду у РПК Сремска Митровица.

На седници је је Богдан Кавазовић, једногласно изабран за Председника Секције, а Петар Боровић , сувласник и директор Бореал-а из Краљеваца, за заменика председника.

На седници су присутни привредници изнели доста предлога за програм рада секције, тако да ће се на основу предложених тема направити Програм рада и кренути са активностима на његовој реализацији, што је и био циљ формирања Секције .

Директор Прехрамбено, хемијске и шумарске школе, господин Огњеновић је објаснио присутнима разлог зашто ученици ове школске године нису у првом полугодишту кренули на практичну наставу  код приврендих субјеката , са којима је Школа потписала уговоре и рекао је да ће се са практичном наставом ускоро кренути. Он је подржао формирање Секције  и рекао да ће  он и осли професори из Школе подржати рад Секције,

Овај сектор је доста заступљен у Срему али су присутни и проблеми о којима ће се расправљати и доносити закључци, иницијативе и предлози и прослеђивати Привредној конори Србије, Удружењу за шумарство, локалним самоуправана и другим институцијама, које су укључене урешавање проблема

Више информација: Стана Јевић, кординатор за пољопривреду  тел: 022 610 778, е-маил: stana.jevic@pks.rs