Представљене мере ИПАРД програма Р.Србије у РПК Сремског управног округа


У сарадњи са Сектором за  пољопривреду ПКС, у РПК  Сремског управног округа је 30. јануара  одржана је прва радионица на тему представљања мера ИПАРД програма Републике Србије.

Радионица је била намењена свим заинтересованим компанијама и индивидуалним ољопривредним произвођачима.  Александар Богуновић, секретар Удружења за биљну производњу ПКС  је током предавања упознао присутне са основним условима програма, правилима и начинима на које се могу користити предприступна средства ЕУ намењена пољопривредној производњи и прерађивачкој индустрији.

Др Даница Мићановић  је присутнима , непосредно пре предавања, током предавања и у дискусији, заједно са Алексанром Богуновићем одговарала на постављена питања и  разговарала на тему подршке Привредне коморе Србије привредницима.

На радионици су били присутни представници Пољопривредне стручне службе  и директор Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица, са којима РПК Сремска Митровица успоставила  добру сарадњу у пружању помоћи привредницима
У другом делу радионице је Весна Гајић, представник програма Уједињених Нација за развој (УНДП), представила активности и процес реализације пројекта „Смањење баријера за убрзани развој тржишта биомасе у Србији“ и приказан је филм на ову тему.

ИПАРД ИИ – инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2014.до 2020. г. пружа инвестициону подршку од 175 милиона евра, за  јачање конкурентности сектора производње и прераде хране и  постепено прилагођавање стандардима ЕУ у областима хигијене, безбедности хране, ветерине и заштите животне средине, као и диверсификације руралне економије. Кроз програм се може подржати и успостављање произвођачких група, рурална инфраструктура, обука, укључујући и саветодавне службе, агро-еколошке схеме, као и локалне иницијативе, а кроз овај програм се земље кандидати за чланство у ЕУ припремају за коришћење средстава из Европског пољопривредног фонда за рурални развој (ЕАФРД).
ИПАРД ИИ програм је одобрила ЕУ и усвојен је закључком Владе Р. Србије. Реализује се преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управе за аграрна плаћања.
То је прва помоћ ове врсте која је намењена директно корисницима, односно пољопривредним произвођачима – правним и физичким лицима,

Подршка кроз Меру 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, додељује се корисницима да кроз техничка побољшања и улагања у нове механизације и технологије повећају продуктивност и конкурентност пољопривредне производње. Газдинства ће се  ускладити и са скупом националних услова  и са ЕУ стандардима заштите животне средине и добробити животиња.

Кроз подршку инвестицијама у модернизацију прерађивачких капацитета која се остварује у оквиру Мере 3 – Инвестиције у физичку имовину у вези са прерадом и маркетингом пољопривредних производа и производа рибарства, повећаће се укупне перформансе сектора млеко и млечни производи, месо и производи од меса и сектора воћа и поврћа и допринети постизању потребних ЕУ стандарда. Ове инвестиције ће допринети продуктивности и конкурентности циљаних сектора, а олакшаће и боље позиционирање производа на тржишту и повећање извоза.

Поступак за остваривање права на ИПАРД подршку који се води пред Управом за аграрна плаћања је различит од поступка поводом захтева за субвенцијама из националног буџета,  због броја теренских контрола које се обавезно спроводе. Поступак се састоји од две фазе – фазе одобравања пројекта и фазе одобравања захтева за исплату.

У првој фази подносилац захтева је дужан да уз Захтев за одобрење пројекта достави сву потребну документацију која се од њега тражи како би уопште ушао у процес одобравања пројекта. Када се пројекат одобри, корисник може започети инвестицију и завршти је у року који му је решењем о одобравању пројеката наложен. Када заврши инвестицију у предвиђеном року, корисник подноси захтев за одобравање плаћања. У Решењу о исплати ИПАРД подстицаја су наведена сва права и обавезе које корисник мора да испоштује у наредних пет година од момента исплате.

Постоји велико интересовање за средства из ИПАРД програма али је и пуно ограничавајућих околности за аплицирање.

Више информација у РПК Сремска Митровица: Стана Јевић, координатор сектора пољопривреде, тел: 022/610 778, е-маил: stana.jevic@pks.rs