„ПРИПРЕМА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ АУТОМАТИЗОВАНОГ УВОЗНОГ И ИЗВОЗНОГ СИСТЕМА“ 21. фебруара 2018.


Управа царина Републике Србије, у циљу процеса даље модернизације, спроводи пројекат „Техничка помоћ за успостављање институционалног оквира за имплементацију аутоматизованог увозног система (А15) и извозног система (АЕ5)“ који се финансира средствима из претприступних фондова ЕУ (ИПА 2013).

Сврха пројекта јесте стварање услова за имплементацију аутоматизованих система увоза (А15) и извоза (АЕ5) што значи увођење беспапирног увозног и извозног поступка који значајно олакшавају и унапређују пословање привредних субјеката.

Реализација овог пројекта Управе царина Републике Србије обезбедиће три резултата:

  • Припрему законодавних и организационих услова за примену А15 (1С5), АЕ5 (ЕС5) и система управљања царинским одлукама, као неопходних за ефикасну размену информација између пословне заједнице, Управе царина Србије и других европских администрација
  • Примену модернизоване ИТ инфраструктуре и алата управљања ИТ ресурсима Управе царина
  • Унапређење квалитета сервиса који Управа царина пружа пословној заједници и то кроз модернизацију и јачање сопствених административних и оперативних капацитета
  • Брже и ефикасније пословање за увознике и извознике, што им обезбеђује конкурентнији положај на глобалном тржишту.

Семинар је намењен привредним друштвима која се баве спољнотрговинским пословањем, шпедитерским компанијама, као и царинским агентима. На семинару ће о увођењу аутоматизованих система увоза и извоза говорити представници Управе царина Србије и експерти ангажовани на пројекту.

Постепено увођење аутоматизованих система извоза и увоза ће условити значајне промене у пословању компанија, због чега је неопходно да се пословна заједница благовремено упозна са предстојећим новинама у царинском пословању.

Семинар ће се одржати 21. фебруара 2018. године са почетком у11 часова, у Привредној комори Србије, Ресавска 15, у сали I у приземљу.

Задовољоство нам је да Вас позовемо да учествујете на семинару (без котизације) а потврду учешћа (са контакт детаљима учесника) можете доставити електронски на: bojana.ruzic@pks.rs , до 20. фебруара 2018. године.

Контакт особа у Привредној комори Србије је Бојана Ружић, виши саветник у Центру за привредна питања,тел. 011/3304-517.

Прилог:

Дневни ред семинара