КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПОВЕЗАНИХ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ИНВЕСТИЦИЈА


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) расписао je:
 
 
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА  ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПОВЕЗАНИХ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ИНВЕСТИЦИЈА
 

Циљ овог конкурса је додела средстава за  куповину  опреме за  мала и  средња привредна  друштва,  повезаним са реализацијом инвестиције описане Обрасцем пријаве, на територији АП Војводине којима је предвиђена :

Куповина опреме за почетак, повећање или унапређење производње чија набавна (профактурна/предрачунска /предуговорна)  вредност  не може бити нижа од 4.000.000 динарa (четиримилионадинарa) без урачунатог пдв-а, зависних  трошкова  набавке,  трошкова монтаже,  пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова

Опрема  за чију куповину се средства одобравају мора да буде нова.

Корисницима средстава  одобравају се средства до  50%  вредности опреме у складу са Правилником.Кориснику средстава додељују се средства у  висини  од 2.000.000,00 динара до 10.000.000,00 динара.

 
 Конкурс је отворен до  02. априла 2018. године
 
 Конкурс,  Образац пријаве са изјавама и Правилник о додели средстава можете преузети http://www.region.vojvodina.gov.rs/Konkursi/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0–%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0 све додатне информације можете добити на телефоне:
 
                      021/487 4071   Олга Кнежевић olga.knezevic@vojvodina.gov.rs   и
 
                      021/487 4158   Огњен Допуђ ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs