Стручни семинар БЕЗБЕДНО РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ ПОД ПРИТИСКОМ – 2018


Асоцијација индустријских гасара Србије

СИГА

у Привредноj комори Војводине

организује стручни семинар

 

БЕЗБЕДНО РУКОВАЊЕ

ОПРЕМОМ ПОД ПРИТИСКОМ – 2018

 семинар је намењен лицима за безбедност и здравље на раду

и руководиоцима производње, процеса и одржавања

 четвртак, 29.3.2018 у Новом Саду

Асоцијација индустријских гасара Србије – СИГА је кровна организација из области гасарства која окупља компаније које врше производњу и дистрибуцију гасова, производњу опреме и именована тела за оцењивање усаглашености опреме под притиском (листа чланица доступна на сајту www.siga.org.rs), и која је отпочела процес придруживања европској асоцијацији EIGA.

Циљ семинара је стручно усавршавање заинтересованих и лица за безбедност и здравље на раду, према члану 38. Закона о безбедности и здрављу на раду, који ће након успешног похађања целодневног семинара добити сертификат, пропратни материјал и смернице. Очекивани ефекат семинара је пре свега подизање свести за безбедно руковање опремом под притиском и унапређење обучености запослених, као и преиспитивање радних упутстава и процедура у компанији у којој су запослени.

Главне теме семинара су аспекти безбедног рада са:

  • гасовима (технички, медицински и гасови за храну);
  • покретном и стабилном опремом под притиском и инсталацијама

(боце, преносиви криогени резервоари, стабилни резервоари);

  • изолационим апаратима;
  • мобилним уређајима и стабилним системима за гашење пожара.

такође и на тему:

  • анализе и примери из праксе;
  • људски фактор.

Рок за пријаву је 15.3.2018. године.

 Котизација за учешће износи 8.500 динара

(обухвата целодневни семинар, ланч пакет, штампани материјал и сертификат*)

Рок за уплату у периоду 25.3.2018.

За све додатне информације, можете се обратити путем е-mail

dejan.tomic@siga.org.rs или на тел. 063/263-989.www.siga.org.rs

Свим пријављеним учесницима семинара биће

достаљена Агенда семинара са темама и излагачима.

*Напомена:

Семинар је намењен лицима са стручним испитом

за обављање послова безбедности и здравља на раду

и одговорним лицима у фирми, који ће добити

Сертификат о стручном усавршавању.

Пријаву преузмите на 

www.siga.org.rs
Семинару могу присуствовати и друга заинтересована лица.