12. Међународни и регионални сајам – Суботички сајам 2018


У периоду од 31. маја до 2. јуна организовати 12. Међународни и регионални сајам – Суботички сајам 2018 – у Суботици у Хали спортова.

Пратеће манифестације:
У стручном делу домаћи и инострани гости ће одржати предавања. Главна тематика стручних предавања 12. Меñународног и регионалног сајма – Суботички сајам 2018 је туризам. Поред тога, привредници ће на пословним састанцима имати прилику да се упознају и размене мишљења и искуства. Пружамо могућност промоције производа и услуга према потребама и програмима излагача, односно према природи експоната и услуга, у виду презентације,дегустације, испробавања производа и томе слично.

Циљ сајма
12. Меñународни и регионални сајам – Суботички сајам 2018 нуди простор и могућност за представљање, упознавање и стручне контакте за привреднике из Србије и из држава у окружењу, односно доприноси изградњи и јачању прекограничне и меñународне сарадње. Наша визија јесте да ова манифестација пружи простор привредницима да прикажу своје производе и услуге ширем кругу потрошача.

 

Прилози :

Позивно писмо Пријавни лист