ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОДБОРА СЕКТОРА ИНДУСТРИЈЕ ПКС РПК СРЕМСКА МИТРОВИЦА


Дана 24.априла 2018.године, у сали за састанке Регионалне привредне коморе Сремског управног округа, одржана је прва седница Одбора сектора индустрије Регионалне привредне коморе Сремског управног округа, образованог Одлуком председника Привредне коморе Србије, Марка Чадежа, као новог облика организовања чланова ПКС на територији Сремског управног округа из области индустрије. На седници је извршено конституисање Одбора и донета одлука о начину рада. За председника Одбора сектора индустрије Регионалне привредне коморе Сремског управног округа изабрана је Драгана Перић, генерални менаџер привредног друштва Eurozeit d.o.o. Sremska Mitrovica, а за заменика председника Одбора сектора, Драган Златковић, менаџер у фирми Yugotub d.o.o. Nova Pazova. Осим наведеног, разговарало се уопште о условима рада и пословања, као и о више питања из делокруга рада Одбора, а размотрена су између осталог и текућа привредна кретања на територији Регионалне привредне коморе Сремског управног округа. Директор ПКС РПК Сремска Митровица, Предраг Мујкић, који је и сазвао ову прву конститутивну седницу, представио је најзначајније активности Привредне коморе Србије на заштити и заступању интереса привреде, и дао је извештај о активностима Регионалне привредне коморе Сремског управног округа за 2017.годину. Презентовани су планиране активности Регионалне привредне коморе Сремског управног округа за 2018.годину.