UNDP – ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ OБУКЕ „ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗАДРУГА И УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“


Тренинг програм ће се одржати 21. I 22. маја (дводневни тренинг) у просторијама Регионалне Привредне Коморе Сремског управног округа, Сремска Митровица, Краља Петра I  4/II (изабрани град, адреса) и за изабране кандидате ће бити бесплатан.

 

Предмет конкурса: избор задруга и удружења пољопривредних произвођача чији ће представници учествовати у програму обуке „Јачање капацитета задруга и удружења пољопривредника у Републици Србији“.

 

Област јавног конкурса: развој пољопривреде и задругарства.

 

Општи циљ јавног конкурса: развој постојећих и даље унапређење капацитета задруга и удружења произвођача.

 

Приоритетне тематске области у оквиру тренинг програма су:

  • Приступ тржишту, трендови, потражња и карактеристике главних извозних производа Србије
  • Извори финансирања
  • Концепт конкурентности
  • Tрендови специфичних сектора пољопривреде
  • Kвалитет и додавање вредности
  • Закон о организацији заједничког тржишта
  • Задруге и удружења пољопривредника
  • Јачање капацитета руководилаца задруга и удружења (преговарачке вештине, тимски рад, стратешко планирање, доношење одлука и праћење њиховог спровођења).
  • Пољопривредна механизација
  • Oдржива пољопривреда

 

Општи услови учешћа: учесници тренинга могу бити представници задруга и удружења пољопривредних произвођача регистрованих на подручју Републике Србије.Тренинг програм је део активности у оквиру пројекта „Помоћ за трговину – подршка развоју производних капацитета агроиндустријског сектора у Србији“ који финансира Влада Руске Федерације, а који имплементира Програм за развој Уједињених нација (УНДП). Спровођење тренинг програма је планирано у периоду април – јун 2018. године.

Пријављивање на конкурс: Пријаве за учешће у овом тренинг програму можете послати на е-маил:  stana.jevic@pks.rs најкасније до 17.05.2018.

Прилози :

Агенда