UNDP – POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE „JAČANjE KAPACITETA ZADRUGA I UDRUŽENjA POLjOPRIVREDNIKA U REPUBLICI SRBIJI“


Trening program će se održati 21. I 22. maja (dvodnevni trening) u prostorijama Regionalne Privredne Komore Sremskog upravnog okruga, Sremska Mitrovica, Kralja Petra I  4/II (izabrani grad, adresa) i za izabrane kandidate će biti besplatan.

 

Predmet konkursa: izbor zadruga i udruženja poljoprivrednih proizvođača čiji će predstavnici učestvovati u programu obuke „Jačanje kapaciteta zadruga i udruženja poljoprivrednika u Republici Srbiji“.

 

Oblast javnog konkursa: razvoj poljoprivrede i zadrugarstva.

 

Opšti cilj javnog konkursa: razvoj postojećih i dalje unapređenje kapaciteta zadruga i udruženja proizvođača.

 

Prioritetne tematske oblasti u okviru trening programa su:

  • Pristup tržištu, trendovi, potražnja i karakteristike glavnih izvoznih proizvoda Srbije
  • Izvori finansiranja
  • Koncept konkurentnosti
  • Trendovi specifičnih sektora poljoprivrede
  • Kvalitet i dodavanje vrednosti
  • Zakon o organizaciji zajedničkog tržišta
  • Zadruge i udruženja poljoprivrednika
  • Jačanje kapaciteta rukovodilaca zadruga i udruženja (pregovaračke veštine, timski rad, strateško planiranje, donošenje odluka i praćenje njihovog sprovođenja).
  • Poljoprivredna mehanizacija
  • Održiva poljoprivreda

 

Opšti uslovi učešća: učesnici treninga mogu biti predstavnici zadruga i udruženja poljoprivrednih proizvođača registrovanih na području Republike Srbije.Trening program je deo aktivnosti u okviru projekta „Pomoć za trgovinu – podrška razvoju proizvodnih kapaciteta agroindustrijskog sektora u Srbiji“ koji finansira Vlada Ruske Federacije, a koji implementira Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP). Sprovođenje trening programa je planirano u periodu april – jun 2018. godine.

Prijavljivanje na konkurs: Prijave za učešće u ovom trening programu možete poslati na e-mail:  stana.jevic@pks.rs najkasnije do 17.05.2018.

Prilozi :

Agenda