ОПТИМИЗАЦИЈА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА КОЈЕ СЕ ТИЧУ ПРИВРЕДЕ (Сектор индустрије)


Привредна комора Србије, у оквиру пројекта за побољшање инвестиционе климе у Србији, који спроводи Међународна финансијска корпорација, чланица Групације Светске банке, у сарадњи са Владом Републике Србије и уз подршку Британске амбасаде у Србији , одржала је у Регионалној привредној комори Сремског управног округа,  консултације са представницима привредних друштава у циљу добијања препорука за оптимализацију и поједностављење административних поступака  које посебно оптерећују привреду Србије. Састанк на теме које се односе на активности и акта у области заштите од пожара одржан је 19.септембра 2018.године, у Сремској Митровици, а разговор са привредницима на тему документације око нејонизујућих зрачења и флоурованих гасова одржан је 20.септембра 2018.године, у Старој Пазови. У том смислу, на обављеним консултацијамапредставници фирмииз Сектора индустрије узели су учешће у разговору, изнели своја искуства, ставове и препоруке  у вези са административним поступцима које они имају пред државним органима и службама, приликом тражења и добијања сагласности , решења, дозвола или мишљења на поједина документа из поменутих области.