OPTIMIZACIJA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA KOJE SE TIČU PRIVREDE (Sektor industrije)


Privredna komora Srbije, u okviru projekta za poboljšanje investicione klime u Srbiji, koji sprovodi Međunarodna finansijska korporacija, članica Grupacije Svetske banke, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz podršku Britanske ambasade u Srbiji , održala je u Regionalnoj privrednoj komori Sremskog upravnog okruga,  konsultacije sa predstavnicima privrednih društava u cilju dobijanja preporuka za optimalizaciju i pojednostavljenje administrativnih postupaka  koje posebno opterećuju privredu Srbije. Sastank na teme koje se odnose na aktivnosti i akta u oblasti zaštite od požara održan je 19.septembra 2018.godine, u Sremskoj Mitrovici, a razgovor sa privrednicima na temu dokumentacije oko nejonizujućih zračenja i flourovanih gasova održan je 20.septembra 2018.godine, u Staroj Pazovi. U tom smislu, na obavljenim konsultacijamapredstavnici firmiiz Sektora industrije uzeli su učešće u razgovoru, izneli svoja iskustva, stavove i preporuke  u vezi sa administrativnim postupcima koje oni imaju pred državnim organima i službama, prilikom traženja i dobijanja saglasnosti , rešenja, dozvola ili mišljenja na pojedina dokumenta iz pomenutih oblasti.