Позив привредницима на јавну расправу о Нацрту закона о јавним набавкама


Министарство финансија и Управа за јавне набавке спровешће јавну расправу о Нацрту закона о јавним набавкама, у периоду од 3. до 22. октобра 2018. године. Надлежне институције позивају привреднике да учествују у расправи и допринесу креирању најбољих законских решења.

startup 2

У оквиру Програма јавне расправе о Нацрту закона о јавним набавкама, Министарство финансија, Управа за јавне набавке и Привредна комора Србије, организују округле столове под називом “Представљање и дискусија о Нацрту закона о јавним набавкама“, у Новом Саду, Београду и Нишу, на којима ће бити презентована предложена решења и вођена расправа о њима.

Нацртом закона усаглашава се правни систем Републике Србије са правним тековинама Европске уније у области јавних набавки и унапређују одређена законска решења, ради ефикасније примене.

Имајући у виду значај Закона о јавним набавкама за пословање привредних субјеката на територији Републике Србије и стварање повољног пословног окружења за развој привреде, надлежне институције упутиле су позив привредницима да учествују у јавној расправи и сугестијама и предлозима допринесу унапређењу правног оквира у овој области и изналажењу најбољих и најцелисходнијих законских решења.

Примедбе, предлоге и сугестије за унапређење текста Нацрта закона достављају се електронским путем на адресу:

javnarasprava@ujn.gov.rs

 

Прилози:

Нацрт Закона о јавним набавкама

Образац за примедбе, предлоге и сугестије на Нацрт Закона о јавним набавкама